Emily Ellis NextHome Experience 57 Washington Street Bangor, ME 04401 (207) 573-7400